Individual payment


Agreed price :

Convenience:
Recipient / Presentee:
Farebná kombinácia (aká sa k osobe hodí):
Kind of flowers:
Other requirements:

CUSTOMER

 
Name: *
Address:
City:
Telephone: *
E-mail:
Questions:
   

RECIPIENT

 
Name of presentee:
Address:
Telephone:
   

Text for recipient:
* not required

Date of delivery: (d/m/r/)
Delivery time:
Payment method:

* delivered after payment
  UPOZORNENIE: Donáška bude ralizovaná až po prebehnutí platby, resp. dohode.
   
 

VYHLÁSENIE DOTKNUTEJ OSOBY

Odoslaním objednávky vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa :  EMPEFLOR s.r.o. so sídlom Sokolovská 11, 040 11 Košice,  prevádzkareň Budapeštianska 16-18, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 47 009 268 zapísaná v OR OS Košice I, vl. č. 31727/V, odd.: Sro a bol/a som poučená o svojich právach. 

Pre viac informácií kliknite sem