Individuálna platba


Dohodnutá suma :

Príležitosť:
Pre koho je určená:
Farebná kombinácia (aká sa k osobe hodí):
Druh kvetov:
Iné požiadavky:

OBJEDNÁVATEĽ

 
Meno: *
adresa:
Mesto:
Telefón: *
E-mail:
Otázky:
   

PRÍJEMCA

 
Meno príjemcu:
adresa:
Telefón:
   

Text pre prijímatela:
* nie je potrebné vyplniť

Dátum doručenia: (d/m/r/)
Čas doručenia:
Spôsob platby:

* donáška bude zrealizovaná až po zaplatení
  UPOZORNENIE: Donáška bude ralizovaná až po prebehnutí platby, resp. dohode.
   
 

VYHLÁSENIE DOTKNUTEJ OSOBY

Odoslaním objednávky vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa :  EMPEFLOR s.r.o. so sídlom Sokolovská 11, 040 11 Košice,  prevádzkareň Budapeštianska 16-18, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 47 009 268 zapísaná v OR OS Košice I, vl. č. 31727/V, odd.: Sro a bol/a som poučená o svojich právach. 
Pre viac informácií kliknite sem