Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.empeflor.sk je:
EMPEFLOR s.r.o.
Sokolovská 11
Košice 040 11
IČO: 47 009 268

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  31727/V

Prezeraním internetovej stránky Kvetinárstvo Empeflor - www.empeflor.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Kvetinárstvo Empeflor . Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Kvetinárstvo Empeflor zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Kvetinárstvo Empeflor si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve Kvetinárstvo Empeflor alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Kvetinárstvo Empeflor. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Kvetinárstvo Empeflor.

Všetky osobné údaje získava Kvetinárstvo Empeflor užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.